10-09-2017 CACIB SHOW IN NOVOROSSIYSK :


INTERNATIONAL CHAMPION !